Formular til anmodning om fjernelse af personlige oplysninger

Af privatlivshensyn har du muligvis ret til at anmode om, at visse personlige oplysninger, der er relateret til dig, bliver fjernet.

Med denne formular kan du anmode om at få fjernet bestemte søgeresultater for forespørgsler på Google Søgning, der indeholder dit navn. Hvis du vil anmode om fjernelse af personlige oplysninger fra et andet Google-produkt, skal du sende en anmodning via formularen, der er knyttet til det pågældende produkt. Du kan se disse formularer på siden Fjernelse af indhold fra Google.

Hvis du f.eks. vil anmode om fjernelse af personlige oplysninger fra Blogger, skal du sende en anmodning via den relevante Blogger-formular.

Når du sender din anmodning, sammenholder vi individets ret til privatliv med offentlighedens interesse i at have adgang til indholdet og andres ret til at distribuere oplysningerne. Vi kan f.eks. afvise at fjerne visse oplysninger om økonomisk svindel, uredelig embedsførelse, domme for kriminalitet eller embedsmænds offentlige adfærd.

Du skal have en digital kopi af et identifikationsdokument for at udfylde denne formular. Hvis du sender denne anmodning på vegne af andre, skal du dokumentere deres identitet.

* Skal udfyldes

DINE OPLYSNINGER

Dit eget navn, også selvom du fremsætter anmodningen på vegne af en anden, som du er bemyndiget til at repræsentere. Hvis du repræsenterer en anden person, skal du være juridisk bemyndiget til at handle på vedkommendes vegne.

Hvis du indsender denne anmodning på vegne af en anden, skal du angive din tilknytning til vedkommende (f.eks. "forælder", "advokat"). Vi kan kræve fremvisning af dokumentation for, at du er bemyndiget til at repræsentere den pågældende person.

For at undgå falske anmodninger om fjernelse fra personer, som efterligner andre, prøver at skade konkurrenter eller på upassende vis forsøger at tilbageholde juridiske oplysninger, skal vi bekræfte identiteten på den person, som anmodningen foretages på vegne af (den relevante enkeltperson). Der kræves ikke et pas eller et offentligt udstedt id. Du må skjule dele af dokumentet (f.eks. id-nummeret), hvis de resterende oplysninger identificerer den relevante enkeltperson. Du må også skjule fotos i identifikationsoplysninger, medmindre du anmoder om fjernelse af sider, der omfatter fotos af den relevante enkeltperson. Google LLC bruger kun disse oplysninger til at vurdere og dokumentere ægtheden af din anmodning og sletter kopien senest en måned efter, at din anmodning om fjernelse lukkes, medmindre loven foreskriver andet.

Hvis du vil uploade mere end ét dokument, skal du trykke på Ctrl eller kommandotasten og holde fingeren nede, mens du vælger filer.

Hvis du (eller den relevante enkeltperson) allerede har bedt os om at fjerne webadresser, der indeholder lignende indhold, kan vi hjælpe dig hurtigere, hvis du svarer på den mail, vi har sendt til dig (eller den relevante enkeltperson) i stedet for at sende en ny meddelelse.

Hvis du hellere vil sende os en ny meddelelse, skal du angive det 14-cifrede referencenummer fra den tidligere anmodning. Nummeret har følgende format: 1-1111000001111. Du kan finde referencenummeret i emnelinjen i den mail, vi sendte som svar på den tidligere anmodning.


IDENTIFICER DE PERSONLIGE OPLYSNINGER, DU VIL HAVE FJERNET, OG HVOR DE ER PLACERET

Hvis denne meddelelse vedrører flere årsager til krænkelse, skal kun den første indsendes nedenfor. Klik derefter på linket "Tilføj en ny gruppe" under tekstfelterne for at tilføje en anden årsag.

Klik her for at få hjælp til at finde webadressen.

Angiv en webadresse pr. linje (maks. 1000 linjer)

For hver webadresse, du har angivet, skal du forklare følgende:

(1) Hvordan de personlige oplysninger, der er identificeret ovenfor, relaterer til den person, som denne anmodning sendes på vegne af
(2) Hvorfor du mener, at de personlige oplysninger skal fjernes

Eksempel: "(1) Denne side handler om mig, fordi a, b og c. (2) Denne side skal fjernes, fordi æ, ø og å."

Tilføj en ny gruppe (Maks. 10 grupper)

Dette skal være det navn, som, når det anvendes som en søgeforespørgsel, giver de resultater, du ønsker at få fjernet. Hvis du vil indsende flere navne (f.eks. hvis dit pigenavn ikke er dit nuværende efternavn), skal du sætte en "/" mellem navnene, f.eks. "Jette Sørensen / Jette Hansen".

ERKLÆRINGER PÅ TRO OG LOVE

Læs følgende erklæringer, og markér afkrydsningsfelterne for at bekræfte, at du er enig.

Google LLC bruger de personlige oplysninger, som du sender i denne formular (herunder din mailadresse og eventuelle id-oplysninger), og eventuelle yderligere personlige oplysninger, som du sender i forbindelse med yderligere korrespondance, til at behandle din anmodning og opfylde vores juridiske forpligtelser. Vi deler muligvis oplysninger i din anmodning med databeskyttelsesmyndigheder, men kun når disse oplysninger er nødvendige for at undersøge eller gennemgå en beslutning, som vi har taget. Det vil som regel skyldes, at du har valgt at kontakte den nationale databeskyttelsesmyndighed i dit land angående vores beslutning. Hvis der er fjernet webadresser fra vores søgeresultater som følge af din anmodning, giver vi muligvis de relevante webmastere oplysninger om de fjernede webadresser.

Bemærk, at vi kan knytte din indsendelse til din Google-konto, hvis du er logget ind på den.

SIGNATUR

MM/DD/YYYY (f.eks. "12/19/2010")
f.eks. John A. Smith
Ved indtastning af dit fulde navn ovenfor giver du os din digitale signatur, som er lige så juridisk bindende som din fysiske underskrift. Bemærk, at din signatur skal stemme fuldkommen overens med det fornavn og efternavn, du angav øverst i denne webformular, for at din indsendelse kan gennemføres.