Obrazec za zahtevo za odstranitev osebnih podatkov

Zaradi varstva zasebnosti lahko zahtevate, da se določeni osebni podatki, ki se nanašajo na vas, odstranijo.

S tem obrazcem lahko zahtevate odstranitev določenih rezultatov za poizvedbe, ki vsebujejo vaše ime, iz Iskanja Google. Če želite zahtevati odstranitev osebnih podatkov iz drugega Googlovega izdelka, pošljite zahtevo prek obrazca tistega izdelka, ki je na voljo na strani Odstranjevanje vsebine iz Googla.

Če na primer želite zahtevati odstranitev osebnih podatkov iz storitve Blogger, pošljite zahtevo prek ustreznega obrazca storitve Blogger.

Če boste predložili tako zahtevo, bomo poskušali najti najprimernejše razmerje med posameznikovo pravico do zasebnosti ter pravico javnosti do obveščenosti in širjenja informacij (zavrnemo lahko na primer odstranitev določenih podatkov o finančnih prevarah, strokovnih napakah ali malomarnosti, obsodbah zaradi kaznivih dejanj ali vedenju državnih uslužbencev v javnosti).

Za izpolnitev tega obrazca boste potrebovali digitalno kopijo identifikacijskega dokumenta. Če zahtevo pošiljate v imenu druge osebe, boste morali navesti identifikacijske podatke zadevne osebe.

* Obvezno polje

VAŠI PODATKI

Vaše ime, tudi če zahtevo pošiljate v imenu nekoga drugega, za katerega imate pooblastilo za zastopanje. Če zastopate nekoga drugega, morate imeti pravno pooblastilo za ukrepanje v njegovem imenu.

Če zahtevo pošiljate v imenu koga drugega, pojasnite svoje razmerje s to osebo (na primer »starš« ali »odvetnik«). Morda nam boste morali posredovati dokumentacijo, iz katere bo razvidno, da ste pooblaščeni za zastopanje te osebe.

Zaradi preprečevanja lažnih zahtev za odstranitev od oseb, ki poskušajo z lažnim predstavljanjem škodovati konkurenci ali na neustrezen način zatajiti pravne informacije, moramo preveriti identiteto osebe, v imenu katere je bila zahteva poslana (zadevna oseba). Potni list ali drug uradni identifikacijski dokument ni potreben. Dele dokumenta (npr. identifikacijsko številko) lahko prekrijete, če preostali podatki zadostujejo za identifikacijo zadevne osebe. Prekrijete lahko tudi fotografijo, razen če zahtevate odstranitev strani s fotografijami, na katerih je zadevna oseba. Pri Googlu LLC bomo te podatke uporabili izključno za to, da bomo lahko dokumentirali pristnost vaše zahteve. Kopijo bomo izbrisali v enem mesecu po zaključku obravnave zahteve za odstranitev, razen če zakonodaja določa drugače.

Če želite naložiti več dokumentov, med izbiranjem datotek pritisnite tipko Ctrl ali Command.

Če ste nam (vi ali zadevna oseba) že posredovali zahtevo za odstranitev URL-jev s podobno vsebino, vam bomo lahko hitreje pomagali, če boste odgovorili na e-poštno sporočilo, ki smo vam (ali zadevni osebi) ga poslali, namesto da pošljete novo obvestilo.

Če bi nam raje poslali novo obvestilo, vnesite 14-mestno referenčno številko iz prejšnje zahteve. Primer oblike: 1-1111000001111. Prikazana je v vrstici za zadevo e-poštnega sporočila, ki smo vam ga poslali kot odgovor na prejšnjo zahtevo.


IZPOSTAVITE OSEBNE PODATKE, ZA KATERE ŽELITE, DA JIH ODSTRANIMO, VKLJUČNO Z LOKACIJO

Če se to obvestilo nanaša na več razlogov za kršitev, posredujte samo prvega od spodaj navedenih. Nato pod besedilnimi polji kliknite povezavo »Dodaj novo skupino« in dodajte drug razlog.

Če potrebujete pomoč pri iskanju URL-ja, kliknite tukaj.

Vnesite en URL na vrstico (največ 1000 vrstic)

Za vsak URL, ki ste ga navedli, pojasnite naslednje:

(1) kako se osebni podatki, izpostavljeni zgoraj, nanašajo na osebo, v imenu katere je ta zahteva poslana; in
(2) zakaj mislite, da je te osebne podatke treba odstraniti.

Primer: »(1) Vsebina te strani se nanaša name, ker a, b in c. (2) To stran je treba odstraniti, ker x, y in z.«

Dodaj novo skupino (Največ 10 skupin)

To mora biti ime, ki v primeru, ko ga uporabite kot iskalno poizvedbo, prikaže rezultate, za katere želite, da jih odstranimo. Če želite predložiti več imen (npr. če se vaš dekliški priimek razlikuje od trenutnega), jih ločite s poševnico (»/«). Primer: »Marija Novak/Marija Kralj«.

ZAPRISEŽENE IZJAVE

Preberite naslednje trditve in označite polja, da potrdite, da se strinjate.

Google LLC bo osebne podatke, ki jih navedete v tem obrazcu (vključno z vašim e-poštnim naslovom in morebitnimi identifikacijskimi podatki), ter morebitne osebne podatke, ki jih posredujete v nadaljnjih dopisih, uporabil za obdelavo vaše zahteve in izpolnjevanje naših pravnih obveznosti. Podatke iz vaše zahteve lahko razkrijemo organom, pristojnim za varstvo podatkov, vendar samo kadar te podatke potrebujejo za preiskavo ali preučitev odločitve, ki smo jo sprejeli pri Googlu. Taka preiskava ali preučitev je običajen postopek, ker ste se glede odločitve, ki smo jo sprejeli pri Googlu, obrnili na državno tožilstvo. Ko URL-je odstranimo iz rezultatov iskanja na podlagi vaše zahteve, lahko podrobnosti razkrijemo ustreznim spletnim skrbnikom URL-jev, ki so bili odstranjeni.

Upoštevajte naslednje: če ste vpisani v Google Račun, lahko vašo oddajo povežemo s tem računom.

PODPIS

MM/DD/YYYY (npr. "12/19/2010")
npr. Janez Novak
Če na vrhu tega obrazca vnesete svoje polno ime, nam posredujete digitalni podpis, ki je pravno enako zavezujoč kot fizični podpis. Upoštevajte, da bo predložitev uspešna le, če se podpis popolnoma ujema z imenom in priimkom, ki ste ju vnesli na vrhu tega spletnega obrazca.