Φόρμα αίτησης κατάργησης προσωπικών στοιχείων

Για λόγους απορρήτου, μπορεί να έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την κατάργηση ορισμένων προσωπικών στοιχείων που σχετίζονται με εσάς.

Με την παρούσα φόρμα μπορείτε να ζητήσετε την κατάργηση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων για ερωτήματα που συμπεριλαμβάνουν το όνομά σας από την Αναζήτηση Google. Εάν θέλετε να ζητήσετε την κατάργηση προσωπικών στοιχείων από άλλο προϊόν της Google, υποβάλετε αίτημα μέσω της φόρμας του συγκεκριμένου προϊόντος, στην οποία μπορείτε να μεταβείτε μέσω της σελίδας Κατάργηση περιεχομένου από το Google.

Για παράδειγμα, εάν θέλετε να ζητήσετε την κατάργηση προσωπικών στοιχείων από το Blogger, υποβάλετε ένα αίτημα μέσω της σχετικής φόρμας του Blogger.

Μετά την υποβολή του αιτήματος, θα λάβουμε υπόψη μας τόσο τα δικαιώματα απορρήτου του συγκεκριμένου ατόμου όσο και το δημόσιο συμφέρον για την πρόσβαση σε περιεχόμενο καθώς και το δικαίωμα τρίτων στη διανομή πληροφοριών. Για παράδειγμα, μπορεί να απορρίψουμε την κατάργηση συγκεκριμένων πληροφοριών που αφορούν οικονομικές απάτες, επαγγελματική αμέλεια, καταδικαστικές αποφάσεις ή τη δημόσια συμπεριφορά κυβερνητικών υπαλλήλων.

Για να συμπληρώσετε αυτήν τη φόρμα, θα χρειαστείτε ένα ψηφιακό αντίγραφο μιας μορφής εξακρίβωσης ταυτότητας. Εάν υποβάλετε το παρόν αίτημα εκ μέρους κάποιου άλλου, θα πρέπει να υποβάλετε τα έγγραφα εξακρίβωσης ταυτότητας για λογαριασμό του.

* Απαιτούμενο πεδίο

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ

Το όνομά σας, ακόμα και εάν υποβάλλετε το αίτημα εκ μέρους κάποιου άλλου που εκπροσωπείτε βάσει εξουσιοδότησης. Εάν εκπροσωπείτε κάποιον άλλον, θα πρέπει να έχετε τη δέουσα νόμιμη εξουσιοδότηση, για να ενεργείτε εκ μέρους του.

Εάν υποβάλλετε αυτό το αίτημα εκ μέρους κάποιου άλλου, προσδιορίστε τη σχέση σας με αυτό το άτομο (για παράδειγμα: "γονέας", "δικηγόρος"). Ενδεχομένως να ζητήσουμε τεκμηρίωση η οποία θα επιβεβαιώνει ότι έχετε λάβει εξουσιοδότηση για την εκπροσώπηση αυτού του ατόμου.

Για να αποτραπεί η υποβολή μη νόμιμων αιτημάτων κατάργησης από άτομα που οικειοποιούνται την ταυτότητα άλλων ατόμων, τα οποία επιχειρούν να βλάψουν ανταγωνιστές ή να αποκρύψουν αθέμιτα πληροφορίες νομικής φύσεως, επιβάλλεται η επαλήθευση της ταυτότητας του ατόμου για το οποίο υποβάλετε το αίτημα (το άτομο που αφορά το αίτημα). Δεν απαιτείται διαβατήριο ή άλλο κρατικό έγγραφο ταυτοποίησης. Μπορείτε να κρύψετε κάποια τμήματα του εγγράφου (π.χ. τον αριθμό ταυτότητας), εφόσον η ταυτότητά του ατόμου που αφορά το αίτημα εξακριβώνεται από τα υπόλοιπα στοιχεία. Επίσης, μπορείτε να κρύψετε τυχόν φωτογραφίες που περιέχονται το έγγραφο ταυτοποίησης, εκτός εάν ζητάτε την κατάργηση σελίδων που περιλαμβάνουν φωτογραφίες του ατόμου που αφορά το αίτημα. Η Google LLC θα χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία μόνο, για να τεκμηριώσει την αυθεντικότητα του αιτήματός σας και θα διαγράψει το αντίγραφο εντός ενός μήνα από το κλείσιμο του αιτήματος κατάργησης, εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από τη νομοθεσία.

Για να ανεβάσετε περισσότερα από ένα έγγραφα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl ή το πλήκτρο Command κατά την επιλογή των αρχείων.

Αν εσείς (ή το άτομο που αφορά το αίτημα) έχετε ήδη ζητήσει την κατάργηση URL που περιέχουν παρόμοιο περιεχόμενο, θα μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε πιο γρήγορα, αν απαντήσετε στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στείλαμε σε εσάς (ή στο άτομο που αφορά το αίτημα), αντί να στείλετε νέα ειδοποίηση.

Αν προτιμάτε να μας στείλετε νέα ειδοποίηση, καταχωρήστε τον 14-ψήφιο αριθμό αναφοράς του προηγούμενου αιτήματος. Ως παράδειγμα, ο αριθμός θα έχει τη μορφή 1-1111000001111. Μπορείτε να τον βρείτε στη γραμμή θέματος του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας στείλαμε ως απάντηση στο προηγούμενο αίτημα.


ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥΣ

Εάν αυτή η ειδοποίηση αφορά πολλές αιτίες παραβίασης, υποβάλετε μόνο την πρώτη αιτία παρακάτω. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στον σύνδεσμο "Προσθήκη νέας ομάδας" κάτω από τα πλαίσια κειμένου, για να προσθέσετε μια άλλη αιτία.

Κάντε κλικ εδώ, για να λάβετε βοήθεια σχετικά με τον εντοπισμό του URL.

Εισαγάγετε μία διεύθυνση URL ανά γραμμή (Έως και 1000 γραμμές)

Για κάθε URL που καταχωρίσατε, εξηγήστε:

(1) πώς τα προσωπικά στοιχεία που προσδιορίστηκαν παραπάνω σχετίζονται με το άτομο που αφορά το συγκεκριμένο αίτημα και
(2) γιατί πιστεύετε ότι πρέπει να καταργηθούν τα προσωπικά στοιχεία

Για παράδειγμα: "(1) Αυτή η σελίδα αφορά εμένα επειδή α, β και γ. (2) Αυτή η σελίδα πρέπει να καταργηθεί επειδή x, y και z."

Προσθήκη νέας ομάδας (Έως και 10 ομάδες)

Αυτό θα πρέπει να είναι το όνομα από το οποίο, όταν χρησιμοποιείται ως ερώτημα αναζήτησης, προκύπτουν τα αποτελέσματα που θέλετε να καταργήσετε. Εάν θέλετε να υποβάλετε πολλά ονόματα (π.χ. εάν το πατρικό σας όνομα διαφέρει από το επώνυμό σας), τοποθετήστε το σύμβολο "/" ανάμεσα στα ονόματα. Για παράδειγμα, "Μαρία Ιωάννου / Μαρία Παπαδοπούλου".

ΕΝΟΡΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε τις παρακάτω δηλώσεις και επιλέξτε τα πλαίσια για να επιβεβαιώσετε ότι συμφωνείτε.

Η Google LLC θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία που παρέχετε σε αυτήν τη φόρμα (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τυχόν στοιχείων ταυτοποίησής σας) και τυχόν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να υποβάλλετε σε περαιτέρω επικοινωνία μαζί μας, στο πλαίσιο της επεξεργασίας του αιτήματός σας και της εκπλήρωσης των έννομων υποχρεώσεών της. Έχουμε το δικαίωμα να κοινοποιήσουμε στοιχεία του αιτήματός σας σε αρχές προστασίας δεδομένων, αλλά μόνο όταν απαιτούν αυτά τα στοιχεία, προκειμένου να διερευνήσουν ή να εξετάσουν κάποια απόφασή μας. Αυτό συνήθως συμβαίνει, όταν επιλέγετε να επικοινωνήσετε με τις τοπικές αρχές προστασίας δεδομένων σχετικά με την απόφασή μας. Σε περίπτωση κατάργησης URL από τα αποτελέσματα αναζήτησης ως απόρροια του αιτήματός σας, μπορεί να παρέχουμε στους αντίστοιχους webmaster τα URL που καταργήθηκαν από τα αποτελέσματα αναζήτησης.

Λάβετε υπόψη ότι εάν είστε συνδεδεμένοι στον Λογαριασμό σας Google, μπορεί να συσχετίσουμε την υποβολή σας με τον συγκεκριμένο λογαριασμό.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

MM/DD/YYYY (π.χ. "12/19/2010")
π.χ. Γιάννης Παπαδόπουλος
Πληκτρολογώντας το πλήρες όνομά σας παρακάτω, μας παρέχετε την ψηφιακή σας υπογραφή, η οποία είναι εξίσου νομικά δεσμευτική με τη φυσική σας υπογραφή. Λάβετε υπόψη ότι η υπογραφή σας πρέπει να αντιστοιχεί επακριβώς στο όνομα και το επώνυμο που καταχωρίσατε στο επάνω τμήμα αυτής της φόρμας ιστού, προκειμένου να είναι επιτυχής η υποβολή σας.