Формуляр за искане за премахване на лична информация

От съображения за поверителност може да имате право да поискате премахването на определена лична информация, свързана с вас.

Чрез този формуляр можете да поискате премахването от Google Търсене на конкретни резултати за заявки, съдържащи името ви. Ако желаете да бъде премахната лична информация от друг продукт на Google, моля, подайте искане чрез съответния формуляр, който можете да намерите на страницата ни Премахване на съдържание от Google.

Ако например искате да заявите премахване на лична информация от Blogger, използвайте съответния формуляр за услугата.

Когато подадете искането си, ще потърсим баланс между правото на поверителност на засегнатото лице и интереса на обществеността да има достъп до информацията, както и правото на другите хора да я разпространяват. Например може да откажем премахването на определена информация за финансови измами, професионална небрежност, наказателни присъди или обществено поведение на държавни служители.

За попълването на този формуляр ще ви е необходимо дигитално копие на документ за самоличност. Ако изпращате искането от името на друг човек, ще трябва да предоставите документ за удостоверяване на самоличността му.

* Задължително поле

ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Вашето име, дори да изпращате искането от името на друго лице, което сте упълномощени да представлявате. Ако представлявате друг човек, трябва да имате правни пълномощия да действате от негово име.

Ако изпращате това искане от името на друг човек, моля, посочете в какви отношения сте с него (например „родител“ или „адвокат“). Възможно е да поискаме документи за потвърждение, че сте упълномощени да представлявате съответното лице.

За да се предотвратят измамнически искания за премахване от хора, които се представят за други, опитват да навредят на свои конкуренти или по нереден начин се стремят да скрият законна информация, трябва да удостоверим самоличността на лицето, от чието име подавате искането (засегнатото лице). Не се изисква паспорт или друг официален документ за самоличност. Може да скриете части от документа (напр. идентификационен номер), стига оставащата информация да идентифицира засегнатото лице. Може също да скриете снимката в документа, освен ако не искате премахване на страници, включващи снимки на засегнатото лице. Google LLC ще използва тези данни единствено с цел оценка и документиране на автентичността на искането ви и ще изтрие копието в рамките на един месец от закриването на заявката за премахване, освен когато законът изисква друго.

За да качите повече от един документ, натиснете и задръжте клавиша Ctrl или Command, докато избирате файлове.

Ако вие (или засегнатото лице) вече сте поискали да премахнем URL адреси с подобно съдържание, можем да ви помогнем по-бързо, като отговорите на имейла, който сме изпратили до вас (или засегнатото лице), вместо да изпращате ново известие.

В случай че предпочитате да ни изпратите ново известие, въведете 14-цифрения референтен номер от предишното искане. Той ще бъде във формат, подобен на 1-1111000001111, и е посочен в темата на имейла, изпратен от нас в отговор на предишното искане.


ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ИСКАТЕ ДА БЪДЕ ПРЕМАХНАТА, И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО Й

Ако това известие засяга няколко причини за премахване поради нарушение, моля, въведете само първата по-долу. След това кликнете върху връзката „Добавяне на нова група“ под текстовите полета, за да добавите останалите.

Кликнете тук за помощ при намирането на URL адреса.

Моля, въведете по един URL адрес на ред (максимум 1000 реда)

За всеки предоставен URL адрес, моля, обяснете:

(1) по какъв начин идентифицираната по-горе лична информация е свързана с лицето, от чието име подавате това искане; и
(2) защо смятате, че личната информация трябва да бъде премахната.

Например: „(1) Тази страница е свързана с мен, защото a, b и c. (2) Тази страница трябва да бъде премахната, защото x, y и z.“

Добавяне на нова група (Максимум 10 групи)

Това трябва да е името, при чието използване като заявка за търсене се получават резултатите, които искате да премахнем. Ако желаете да изпратите няколко имена (напр. ако моминското ви име не е същото като настоящата ви фамилия), разделете ги с „/“. Например „Иванка Петрова / Иванка Георгиева“.

КЛЕТВЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ

Моля, прочетете следните заявления и потвърдете, че ги приемате, като поставите отметка в квадратчетата.

Google LLC ще използва личната информация, която предоставите в този формуляр (включително имейл адреса ви и данните за самоличността ви), както и личната информация, евентуално изпратена от вас в бъдеща кореспонденция, с цел обработване на искането ви и изпълняване на законовите си задължения. Може да споделим подробности за заявката ви с органите за защита на данните, но само когато ги поискат за разследване или проверка на наше решение. Това обикновено би се случило, когато се свържете с националния си орган за защита на данните относно решението ни. Ако вследствие на искането ви премахнем URL адрес/и от резултатите от търсенето с нас, може да предоставим подробности на уеб администратора или съответно уеб администраторите на премахнатите URL адреси.

Моля, обърнете внимание, че ако сте влезли в профила си в Google, може да свържем изпратената от вас информация с него.

ПОДПИС

MM/DD/YYYY (напр. "12/19/2010")
напр. Иван Петров
С въвеждането на пълното си име по-горе ни предоставяте цифровия си подпис, който има същата правна сила като физическия. Моля, обърнете внимание, че за да е успешно изпращането, подписът ви трябва точно да съответства на собственото и фамилното име, които сте въвели в горната част на този уеб формуляр.