La nostra missió: organitzar la informació del món i fer que sigui universalment accessible i útil

La Cerca ha recorregut un llarg camí des que es va crear Google l'any 1998, però la nostra missió continua sent la mateixa.


Seguim desenvolupant la Cerca de manera contínua per millorar els resultats que t'ofereix

Internet i la manera com les persones l'utilitzen continuen canviant, no només any rere any, sinó també dia rere dia. Avaluem constantment la Cerca i hi fem canvis per adaptar-nos a l'evolució del web i a les expectatives de les persones. Només al 2016, vam llançar més de 1.600 millores en la Cerca. Des d'innovacions com el Gràfic de coneixement fins a les actualitzacions dels nostres algoritmes de classificació, per assegurar-nos que es ressalta un contingut rellevant i de fonts fiables. El nostre objectiu és sempre millorar la utilitat dels resultats.