Πρόσθετοι Όροι Παροχής Υπηρεσιών για τους Χάρτες Google και το Google Earth

Τελευταία τροποποίηση: 21 Ιανουαρίου 2019

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τους Χάρτες Google και το Google Earth ("Χάρτες Google και Google Earth").

Οι Χάρτες Google και το Google Earth σάς επιτρέπουν να προβάλλετε και να χρησιμοποιείτε διάφορα είδη περιεχομένου, όπως δεδομένα χάρτη και εδάφους, εικόνες, καταχωρίσεις επιχειρήσεων, δεδομένα κυκλοφορίας, αξιολογήσεις και άλλες σχετικές πληροφορίες που παρέχονται από την Google, τους παρόχους αδειών της και τους χρήστες της (το "Περιεχόμενο").

Με την πρόσβαση, λήψη ή χρήση των Χαρτών Google και του Google Earth, αποδέχεστε:

 1. τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Google (οι "Γενικοί Όροι"),
 2. τους παρόντες Πρόσθετους Όρους Παροχής Υπηρεσιών των Χαρτών Google και του Google Earth (οι "Πρόσθετοι Όροι των Χαρτών και του Earth"),
 3. τις Νομικές Ειδοποιήσεις των Χαρτών Google και του Google Earth (οι "Νομικές Ειδοποιήσεις") και
 4. την Πολιτική Απορρήτου της Google"Πολιτική Απορρήτου").

Διαβάστε προσεκτικά καθένα από αυτά τα τέσσερα έγγραφα, ξεκινώντας από τους Γενικούς Όρους. Στους Γενικούς Όρους διευκρινίζονται, για παράδειγμα, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σας στο περιεχόμενο που έχετε ανεβάσει και οι υποχρεώσεις σας κατά τη χρήση του περιεχομένου Google ή του περιεχομένου τρίτων μερών ή κατά τη χρήση των Χαρτών Google και του Google Earth ενώ οδηγείτε.

Συλλογικά οι Γενικοί Όροι, οι Πρόσθετοι Όροι για τους Χάρτες και το Earth, οι Νομικές Ειδοποιήσεις και η Πολιτική Απορρήτου αναφέρονται ως "Συμφωνητικό". Το Συμφωνητικό είναι μια δεσμευτική σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και στην Google σχετικά με την από μέρους σας χρήση των Χαρτών Google και του Google Earth.

 1. Άδεια. Υπό την προϋπόθεση της συμμόρφωσής σας με τους όρους αυτού του Συμφωνητικού, η Google σας εκχωρεί μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια για χρήση των Χαρτών Google/Google Earth, συμπεριλαμβανομένων λειτουργιών που σας επιτρέπουν να:

  1. προβολή και σχολιασμό χαρτών,

  2. δημιουργία αρχείων KML και επιπέδων χαρτών,

  3. δημόσια προβολή Περιεχομένου με κατάλληλη αναφορά στο διαδίκτυο, σε βίντεο και σε έντυπα μέσα και

  4. εκτέλεση πολλών άλλων ενεργειών που περιγράφονται στη σελίδα δικαιωμάτων σχετικά με τη Χρήση των Χαρτών Google, του Google Earth και του Street View.

 2. Μη επιτρεπόμενη συμπεριφορά. Η συμμόρφωσή σας με την Ενότητα 2 αποτελεί όρο της άδειας που εκχωρείται στην Ενότητα 1. Κατά τη χρήση των Χαρτών Google/Google Earth, δεν μπορείτε να (ή δεν μπορείτε να επιτρέψετε σε άτομα που ενεργούν για λογαριασμό σας):

  1. αναδιανομή ή πώληση οποιουδήποτε μέρους των Χαρτών Google και του Google Earth ή δημιουργία νέου προϊόντος ή υπηρεσίας βάσει των Χαρτών Google και του Google Earth (εκτός εάν χρησιμοποιήσετε τα API των Χαρτών Google και του Google Earth σύμφωνα με τους όρους παροχής υπηρεσιών τους),

  2. αντιγραφή του Περιεχομένου (εκτός εάν άλλως σας επιτρέπεται η αντιγραφή βάσει της σελίδας δικαιωμάτων σχετικά με τη Χρήση των Χαρτών Google, του Google Earth και του Street View ή της ισχύουσας νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών "ορθής χρήσης"),

  3. μαζική λήψη ή δημιουργία μαζικών ροών του Περιεχομένου (ή αποδοχή των εν λόγω ενεργειών από οποιοδήποτε άλλο άτομο),

  4. χρήση των Χαρτών Google και του Google Earth για λόγους δημιουργίας ή ενίσχυσης οποιουδήποτε άλλου συνόλου δεδομένων που σχετίζεται με χαρτογράφηση (συμπεριλαμβανομένων συνόλου δεδομένων χαρτογράφησης ή πλοήγησης, βάσης δεδομένων καταχωρίσεων επιχειρήσεων, λίστας αλληλογραφίας ή λίστας τηλεμάρκετινγκ) για χρήση σε υπηρεσία που υποκαθιστά τους Χάρτες Google και το Google Earth ή σε υπηρεσία που ουσιαστικά είναι παρόμοια με τα εν λόγω προϊόντα της Google,

  5. χρήση οποιουδήποτε μέρους των Χαρτών Google και του Google Earth με προϊόντα ή υπηρεσίες άλλων ατόμων για (ή σχετικά με) πλοήγηση σε πραγματικό χρόνο ή έλεγχο αυτόνομων οχημάτων, εξαιρουμένης συγκεκριμένης δυνατότητας που παρέχεται από την Google, όπως είναι το Android Auto ή η Αποστολή στο αυτοκίνητο,

  6. αποσυμπίληση ή απόπειρα εξαγωγής του πηγαίου κώδικα από τους Χάρτες Google και το Google Earth ή οποιοδήποτε σχετικό λογισμικό, εκτός από το βαθμό στον οποίο ο συγκεκριμένος περιορισμός απαγορεύεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία,

  7. κατάργηση, απόκρυψη ή τροποποίηση τυχόν όρων παροχής υπηρεσιών της Google ή οποιωνδήποτε συνδέσμων προς τους εν λόγω όρους ή ειδοποιήσεων των όρων αυτών ή τυχόν πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή άλλων ειδοποιήσεων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων ή

  8. εκτέλεση τυχόν ανάρμοστων, παράνομων ενεργειών ή ενεργειών που παραβιάζουν τα δικαιώματα άλλων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων απορρήτου, δημοσιότητας και πνευματικής ιδιοκτησίας).

 3. Πραγματικές Συνθήκες, Ανάληψη Κινδύνου. Όταν χρησιμοποιείτε τα δεδομένα χάρτη, τα δεδομένα κυκλοφορίας, οδηγίες και άλλο Περιεχόμενο των Χαρτών Google και του Google Earth, ενδεχομένως να διαπιστώσετε ότι οι πραγματικές συνθήκες διαφέρουν από τα αποτελέσματα του χάρτη και από το Περιεχόμενο. Επομένως, σύμφωνα με την ανεξάρτητη κρίση σας μπορείτε να χρησιμοποιείτε τους Χάρτες Google και το Google Earth με δική σας ευθύνη. Φέρετε πάντα την ευθύνη για τη συμπεριφορά σας και τις συνέπειές τις.

 4. Το Περιεχόμενό σας στους Χάρτες Google και το Google Earth. Το Περιεχόμενο που ανεβάζετε, υποβάλλετε, αποθηκεύετε, αποστέλλετε ή λαμβάνετε μέσω των Χαρτών Google και του Google Earth υπόκειται στους Γενικούς Όρους της Google, συμπεριλαμβανομένης της άδειας που υπάρχει στην ενότητα με τον τίτλο "Το Περιεχόμενό σας στις Υπηρεσίες μας". Ωστόσο, το περιεχόμενο που παραμένει αποκλειστικά τοπικά στη συσκευή σας (όπως σε ένα τοπικά αποθηκευμένο αρχείο KML) δεν ανεβαίνει ή υποβάλλεται στην Google και, κατά συνέπεια, δεν υπόκειται στη συγκεκριμένη άδεια.

 5. Χρήστες σε Κρατικές Υπηρεσίες. Εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας εκ μέρους κάποιου κρατικού φορέα, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:

  1. Χρήσεις των Υπηρεσιών μας από Κρατικές Υπηρεσίες. Η ενότητα των Γενικών Όρων με τον τίτλο "Χρήση των Υπηρεσιών μας από Επιχειρήσεις" αντικαθίσταται εξ ολοκλήρου από το ακόλουθο κείμενο:

   "Εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας εκ μέρους κρατικού φορέα, ο εν λόγω φορέας αποδέχεται αυτούς τους όρους. Αποκλειστικά στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, από κανονισμό ή δικαιώματα και ασυλίες, ο συγκεκριμένος φορέας θα καλύψει και θα προστατεύσει την Google και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, τα στελέχη, τους αντιπροσώπους και τους υπαλλήλους της από οποιεσδήποτε αξιώσεις, ενέργειες ή νομικές διαδικασίες που προκύπτουν ή σχετίζονται με τη χρήση των Υπηρεσιών ή την παραβίαση αυτών των όρων, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε υποχρεώσεων ή δαπανών προκύπτουν από αξιώσεις, απώλειες, ζημίες, αποφάσεις, κόστη αντιδικίας και νομικές αμοιβές".

  2. Ισχύουσα Νομοθεσία.

   1. Για τους κρατικούς φορείς σε επίπεδο πολιτείας ή πόλης στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ισχύει η ενότητα των Γενικών Όρων σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία και τον τόπο διαπραγμάτευσης.

   2. Για τους ομοσπονδιακούς κρατικούς φορείς των Ηνωμένων Πολιτειών, η ενότητα των Γενικών Όρων σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία και τον τόπο διαπραγμάτευσης αντικαθίσταται εξ ολοκλήρου από το ακόλουθο κείμενο:

    "Το παρόν Συμφωνητικό θα διέπεται, θα ερμηνεύεται και θα εφαρμόζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ανεξάρτητα από τυχόν αντιφάσεις του δικαίου. Αποκλειστικά στο βαθμό που επιτρέπεται από την ομοσπονδιακή νομοθεσία: (A) οι νόμοι της Πολιτείας της Καλιφόρνια (με εξαίρεση τυχόν αντιφάσεων του δικαίου της Καλιφόρνια) θα ισχύουν εν απουσία ισχύουσας ομοσπονδιακής νομοθεσίας και (B) οποιαδήποτε διαφωνία σχετίζεται με ή προκύπτει από το παρόν Συμφωνητικό ή τις Υπηρεσίες θα εξετάζεται δικαστικώς αποκλειστικά στα ομοσπονδιακά δικαστήρια της Κομητείας της Σάντα Κλάρα στην Καλιφόρνια και οι συμβαλλόμενοι συναινούν στην προσωπική δικαιοδοσία ως προς τα εν λόγω δικαστήρια."

  3. Περιορισμένα Δικαιώματα της Κυβέρνησης των ΗΠΑ. Κάθε πρόσβαση ή χρήση των Χαρτών Google και του Google Earth από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ή εκ μέρους της υπόκειται στην ενότητα "Περιορισμένα Δικαιώματα της Κυβέρνησης των ΗΠΑ" στις Νομικές Ειδοποιήσεις.

 6. Προγραμματιστές και εταιρικοί χρήστες. Εάν έχετε συνάψει μια συμφωνία προγραμματιστή ή εταιρικού χρήστη που σας επιτρέπει να ενσωματώνετε τις λειτουργίες ή το περιεχόμενο των Χαρτών Google σε έναν ιστότοπο, μια εφαρμογή ή κάποιο άλλο προϊόν, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:

  1. Ευρωπαϊκοί Όροι Προστασίας Δεδομένων. Εσείς και η Google συμφωνείτε με τους Όρους Υπευθύνου Επεξεργασίας και Προστασίας Δεδομένων Υπευθύνου Επεξεργασίας Χαρτών Google που υπάρχουν στη διεύθυνση https://privacy.google.com/businesses/mapscontrollerterms/

  2. Όροι Παροχής Υπηρεσιών Διάμεσης Σύνδεσης (Pass-Through). Το αργότερο έως τις 25 Μαΐου 2018, θα αναφέρετε ρητά στους όρους χρήσης του ιστοτόπου, της εφαρμογής ή του προϊόντος σας ότι οι χρήστες δεσμεύονται από τους Πρόσθετους Όρους Παροχής Υπηρεσιών των Χαρτών Google και του Google Earth (συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Απορρήτου της Google) και θα παρέχετε υπερσυνδέσμους προς τους εν λόγω όρους και την πολιτική, εκτός εάν ο ιστότοπος ή η εφαρμογή σας περιλαμβάνει ήδη υπερσύνδεσμο προς τους ως άνω Πρόσθετους Όρους των Χαρτών και του Earth όποτε εμφανίζει δεδομένα των Χαρτών Google.