Termeni și condiții suplimentare Google Maps/Google Earth

Ultima modificare: 21 ianuarie 2019

Vă mulțumim că folosiți Google Maps și Google Earth („Google Maps/Google Earth”).

În Google Maps/Google Earth puteți să vedeți și să folosiți diverse tipuri de conținut, inclusiv hărți și date despre teren, imagini, înregistrări de companii, recenzii, informații despre trafic și alte informații similare, provenite de la Google, de la furnizorii săi de licență și de la utilizatori („Conținutul”).

Dacă accesați, descărcați sau folosiți Google Maps/Google Earth, acceptați:

 1. Termenii și condițiile Google („Termenii universali”);
 2. prezenții Termeni suplimentari Google Maps/Google Earth („Termenii suplimentari Google Maps/Google Earth");
 3. Mențiunile juridice Google Maps/Google Earth („Mențiunile juridice”) și
 4. Politica de confidențialitate Google („Politica de confidențialitate”).

Vă rugăm să citiți cu atenție fiecare dintre aceste patru documente, începând cu Termenii universali. Termenii universali clarifică, de exemplu, drepturile dvs. de proprietate intelectuală asupra conținutului pe care îl încărcați și responsabilitățile ce vă revin când folosiți conținut Google sau conținut terță parte ori când folosiți Google Maps/Google Earth în timp ce vă aflați la volan.

Împreună, Termenii universali, Termenii suplimentari Google Maps/Google Earth, Mențiunile juridice și Politica de confidențialitate se numesc „Acordul”. Acordul reprezintă un contract cu forță juridică între dvs. și Google privind utilizarea serviciilor Google Maps/Google Earth de către dvs.

 1. Licență. Cu condiția respectării termenilor prezentului Contract, Google vă acordă o licență neexclusivă și netransferabilă pentru utilizarea Google Maps/Google Earth, inclusiv a funcțiilor care vă permit:

  1. să vizualizați și să adnotați hărți;

  2. să creați fișiere KML și straturi pe hărți;

  3. să prezentați public Conținut, atât în format video, cât și tipărit, specificând în mod corespunzător sursa acestuia și

  4. să faceți multe alte lucruri descrise în pagina de permisiuni Utilizarea serviciilor Google Maps, Google Earth și Street View.

 2. Comportament interzis. Respectarea Secțiunii 2 este o condiție pentru acordarea licenței menționate în Secțiunea 1. Când folosiți Google Maps/Google Earth, nu aveți permisiunea (și reprezentanții dvs. nu au permisiunea):

  1. să redistribuiți sau să vindeți nicio parte din Google Maps/Google Earth, nici să creați un produs sau un serviciu nou bazat pe Google Maps/Google Earth (cu excepția cazului în care folosiți API-urile Google Maps/Google Earth, conform Termenilor și condițiilor) aferente acestora;

  2. să copiați Conținut (cu excepția cazului în care vi se acordă dreptul să faceți acest lucru, conform paginii de permisiuni Utilizarea serviciilor Google Maps, Google Earth și Street View sau conform legislației în vigoare privind proprietatea intelectuală, inclusiv a prevederilor privind „utilizarea loială”);

  3. să descărcați masiv conținut sau să creați feeduri de Conținut în bloc (sau să permiteți altei persoane să facă acest lucru);

  4. să folosiți Google Maps/Google Earth pentru a crea sau pentru a îmbunătăți niciun alt set de date asociate cartografierii (aici fiind incluse seturi de date de cartografiere sau de navigare, baze de date cu înregistrări de companii, liste de distribuție prin e-mail sau liste de telemarketing) cu scopul de a folosi respectivul set de date într-un serviciu care înlocuiește Google Maps/Google Earth sau care seamănă într-o măsură semnificativă cu acesta;

  5. să folosiți nicio parte a serviciului Google Maps/Google Earth împreună cu produsele sau serviciile deținute de alte persoane sau în asociere cu servicii de navigare în timp real sau de control autonom al autoturismului, excepție făcând funcțiile speciale oferite de Google, ca Android Auto sau Trimiteți la mașină;

  6. să refaceți programul sursă sau să încercați să extrageți codul sursă din Google Maps/Google Earth sau din orice software asociat acestuia, cu excepția cazului în care impunerea acestei restricții contravine flagrant legislației în vigoare;

  7. să eliminați, să ascundeți sau să modificați în vreun fel nicio prevedere din Termenii și condițiile Google, niciun link și nicio notificare privind termenii și condițiile respective și nicio notificare privind drepturile de autor, marca comercială sau alte drepturi de proprietate sau

  8. să acționați în nicio manieră neadecvată, ilegală sau care încalcă drepturile altor persoane (inclusiv drepturile acestora la confidențialitate, la publicitate sau drepturile de proprietate intelectuală).

 3. Condițiile reale; Asumarea riscurilor. Când folosiți datele cartografice, informațiile despre trafic, indicațiile de orientare și alt Conținut de pe Google Maps/Google Earth, este posibil să constatați că în realitate condițiile diferă față de rezultatele de pe hartă și din Conținut. De aceea, trebuie să vă folosiți propria judecată, urmând să folosiți serviciile Google Maps/Google Earth pe propriul risc. Dvs. vă revine întotdeauna responsabilitatea pentru propriul comportament și pentru consecințele acestuia.

 4. Conținutul dvs. din Google Maps/Google Earth. Conținutul pe care îl încărcați, trimiteți, stocați sau primiți prin Google Maps/Google Earth trebuie să respecte Termenii universali Google, inclusiv licența din secțiunea numită „Conținutul dvs. în serviciile Google”. Cu toate acestea, conținutul care rămâne exclusiv la nivel local, pe dispozitivul dvs. (de ex., un fișier KML stocat local) nu este nici încărcat, nici trimis la Google și, prin urmare, nu este necesar să respecte această licență.

 5. Utilizatorii guvernamentali. Dacă folosiți Serviciile în numele unei entități guvernamentale, se aplică următorii termeni:

  1. Utilizarea guvernamentală a serviciilor Google. Secțiunea intitulată „Utilizările comerciale ale serviciilor Google” din Termenii universali este înlocuită integral cu următoarea secțiune:

   „Dacă folosiți serviciile Google în numele unei entități guvernamentale, entitatea respectivă este cea care acceptă acești termeni. Exclusiv în măsura permisă de legislația, de reglementările sau de privilegiile și de imunitățile aplicabile, entitatea respectivă va exonera de răspundere și va apăra compania Google și afiliații, funcționarii, agenții și reprezentanții acesteia împotriva oricărei revendicări, acțiuni sau proceduri judiciare care decurge din sau are legătură cu utilizarea Serviciilor sau cu încălcarea acestor termeni, inclusiv în cazul oricărei răspunderi sau cheltuieli rezultate din revendicări, pierderi, prejudicii, judecăți, costuri de litigiu și taxe judiciare.”

  2. Legislația aplicabilă.

   1. În cazul entităților guvernamentale orășenești sau statale din Statele Unite ale Americii și din Uniunea Europeană nu se va aplica secțiunea Termenii universali cu privire la legislația și la instanța judecătorească aplicabile.

   2. În cazul entităților guvernamentale federale din Statele Unite ale Americii, secțiunea Termenii universali cu privire la legislația și la instanța judecătorească aplicabile este înlocuită integral cu următoarea secțiune:

    „Prezentul Acord va fi guvernat, interpretat și aplicat în conformitate cu legislația din Statele Unite ale Americii, fără a se face referire la conflictul dintre legi. Exclusiv în măsura permisă de legislația federală: (A) legislația statului California (excluzând reglementările din California privind conflictul dintre legi) se va aplica în absența unei legislații federale aplicabile și (B) orice litigiu care decurge din prezentul Acord sau care are legătură cu acesta sau cu Serviciile va fi judecat exclusiv în tribunalele federale ale districtului Santa Clara, California, iar părțile consimt să se supună jurisdicției personale a tribunalelor respective.”

  3. Drepturi restricționate pentru Guvernul S.U.A. Orice accesare sau utilizare a serviciului Google Maps/Google Earth de către sau în folosul guvernului federal al Statelor Unite ale Americii trebuie să respecte secțiunea „Drepturi restricționate pentru Guvernul S.U.A.” din Mențiunile Juridice.

 6. Dezvoltatori și întreprinderi. Dacă ați încheiat un contract pentru dezvoltatori sau pentru întreprinderi care vă permite să integrați funcții sau conținut de pe Google Maps pe un site, într-o aplicație sau într-un alt produs, se aplică următoarele condiții:

  1. Termenii privind protecția datelor în Europa. Dvs. și Google acceptați Termenii Google Maps privind protecția datelor între operatori, prezentați la https://privacy.google.com/businesses/mapscontrollerterms/

  2. Termeni și condiții de tranzitare. Cel târziu până la data de 25 mai 2018 veți specifica explicit pe site, în termenii și condițiile site-ului, ai aplicației sau ai produsului că utilizatorii sunt obligați să respecte Termenii suplimentari Google Maps/Google Earth (inclusiv Politica de confidențialitate Google), și includeți linkuri către ambele, cu excepția cazului în care site-ul sau aplicația includ deja un hiperlink către acești Termeni suplimentari Google Maps/Google Earth, de fiecare dată când afișează date Google Maps.