Google Haritalar/Google Earth Ek Hizmet Şartları

Son Değiştirilme: 21 Ocak 2019

Google Haritalar ve Google Earth ("Google Haritalar/Google Earth") kullandığınız için teşekkürler.

Google Haritalar/Google Earth harita ve arazi verileri, görüntüler, iş listeleri, trafik, değerlendirme ve Google, lisans verenleri ve kullanıcıları tarafından sağlanan diğer ilgili bilgiler ("İçerik") dahil olmak üzere çeşitli içerikleri görüntülemenizi ve kullanmanızı sağlar.

Google Haritalar/Google Earth'e erişim sağlayarak, indirerek ve kullanarak aşağıdaki hususları kabul ediyorsunuz:

 1. Google Hizmet Şartları (the "Genel Şartlar");
 2. bu Google Haritalar/Google Earth Ek Hizmet Şartları ("Haritalar/Earth Ek Şartları");
 3. Google Haritalar/Google Earth Yasal Uyarıları ("Yasal Uyarılar"); ve
 4. Google Gizlilik Politikası ("Gizlilik Politikası").

Lütfen, Genel Şartlar'dan başlayarak bu dört belgeyi dikkatle okuyun. Genel Şartlar, örneğin, yüklediğiniz içerikteki fikri mülkiyet haklarınıza, ve Google içeriğini veya üçüncü-taraf içeriği veya araç sürerken Google Haritalar/Google Earth kullandığınızda sorumluluklarınız konusuna açıklık getirmektedir.

Genel Şartlar, Haritalar/Earth Ek Şartları, Yasal Uyarılar ve Gizlilik Politikası birlikte "Sözleşme" olarak anılmaktadır. Sözleşme sizinle Google arasında Google Haritalar/Google Earth'ü kullanımınıza ilişkin bağlayıcı bir mukaveledir.

 1. Lisans. Bu Sözleşme'nin şartlarına uymanıza tabi olarak Google size, Google Haritalar/Google Earth'ü kullanmanız için münhasır olmayan, devredilmez hak vermektedir. Bu kullanım hakkı şunları yapmanıza olanak sağlayan özellikleri kapsar:

  1. haritaları görüntüleme ve açıklama ekleme;

  2. KML dosyaları ve harita katmanları oluşturma;

  3. kamuya açık İçeriği Google'a uygun atıfla çevrimiçi, video, veya basılı olarak yayınlama ve

  4. Google Haritalar, Google Earth ve Street View Kullanımı'na ilişkin izin sayfasında tanımlanan diğer birçok şeyi yapma.

 2. Yasak Davranış. Bu 2. Bölüm'e uymanız 1. Bölümde verilen lisansın bir şartıdır. Google Haritalar/Google Earth ürününü kullanırken şunları yapamaz veya sizin adınıza yapılmasına izin veremezsiniz:

  1. Google Haritalar/Google Earth'ün hiçbir kısmını yeniden dağıtamaz veya (Google Haritalar/Google Earth API'larını hizmet şartlarına uygun olarak kullanmıyorsanız) Google Haritalar/Google Earth kaynaklı yeni bir ürün veya hizmet oluşturamazsınız;

  2. Google Haritalar, Google Earth ve Street View Kullanımı izinleri sayfası veya "adil kullanım" dahil olmak üzere yürürlükte olan fikri mülkiyet kanununda bu yönde izin verilmedikçe) İçeriği kopyalayamazsınız;

  3. İçeriği topluca indiremez veya toplu özet akışı oluşturamazsınız (veya başkasının bunu yapmasına izin veremezsiniz);

  4. (Haritalama veya navigasyon veri kümesi, iş listeleri veritabanı, e-posta listesi veya Uzaktan pazarlama listesi dahil olmak üzere) Google Haritalar/Google Earth'ün yerini tutan ya da büyük ölçüde benzer bir hizmeti kullanmak için, diğer herhangi bir haritalama ile ilgili veri kümesi oluşturmak veya çoğaltmak amacıyla Google Haritalar/Google Earth'ü kullanamazsınız;

  5. Android Auto veya Araca Gönder gibi Google tarafından sağlanan belirli bir özellik üzerinden olması dışında, Google Haritalar/ Google Earth'ün herhangi bir bölümünü gerçek zamanlı navigasyon veya otonom araç kontrolü için veya bunlarla bağlantılı olarak başkalarının ürün veya hizmetleri ile kullanamazsınız;

  6. bu kısıtlamanın yürürlükteki kanunlarca açıkça yasakladığı haller dışında, tersine mühendislik yapamaz veya Google Haritalar/Google Earth veya herhangi bir ilgili yazılımın kaynak kodunu ayıklama girişiminde bulunamazsınız;

  7. herhangi bir Google hizmet şartını ya da bu şartlara ilişkin herhangi bir bağlantı veya bildirimi ya da herhangi bir telif hakkı olan ticari marka veya diğer mülkiyet hakkına ilişkin bildirimi kaldıramaz, karartamaz veya değiştiremezsiniz veya

  8. (gizlilik, itibar ve fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere) başkalarıyla ilgili uygunsuz, yasadışı hiçbir şey yapamaz veya haklarını ihlal edemezsiniz.

 3. Gerçek Koşullar; Risk Varsayımı. Google Haritalar/Google Earth harita verileri, trafik, yol tarifi ve diğer içeriği kullandığınızda, fiili koşulların harita sonuçlarından ve İçeriğinden farklı olduğunu görebilirsiniz. Bu durumda kendi muhakemenize başvurun ve Google Haritalar/Google Earth'ü riski size ait olmak üzere kullanın. Davranışlarınızdan ve sonuçlarından her zaman siz sorumlusunuz.

 4. Google Haritalar/Google Earth'teki İçeriğiniz. Google Haritalar/Google Earth üzerinden yüklediğiniz, teslim ettiğiniz, depoladığınız, gönderdiğiniz veya aldığınız İçerik Google’un Genel Şartlarına tabidir. “Hizmetlerimizdeki İçeriğiniz” adını taşıyan bölümdeki lisans da buna dahildir. Ancak, (örneğin yerel olarak saklanan KML dosyası gibi) sadece cihazınızda yerel olarak kalan içerik Google'a yüklenmez ve gönderilmez ve bu nedenle bu lisansa tabi değildir.

 5. Resmi Kullanıcılar. Hizmetlerimizi bir devlet kurumu adına kullanıyorsanız, aşağıdaki şartlar geçerlidir:

  1. Hizmetlerin Devlet Tarafından Kullanımı. Genel Şartların “Hizmetlerin İş Amaçlı Kullanımı” başlıklı bölümünün tamamı aşağıdaki metinle değiştirilir:

   “Hizmetlerimizi devlet kurumu adına kullanıyorsanız, söz konusu kurum bu şartları kabul eder. Sadece yürürlükteki yasa, yönetmelik veya ayrıcalıklar ve dokunulmazlıkların izin verdiği ölçüde, söz konusu kurum Google ve bağlı kuruluşlarının, görevlileri, temsilcileri ve çalışanlarının, herhangi bir hak iddiası, kayıp, hasar, yargı kararı, dava masrafları ve yasal ücretlerden kaynaklanan herhangi bir yükümlülük veya masraf dahil olmak üzere, Hizmetlerin kullanımı ya da bu şartların ihlalinden kaynaklanan hak iddiaları, dava ya da kovuşturmadan zarar görmelerini engeller ve tazmin eder.

  2. Uygulanan Kanun.

   1. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nde şehir veya eyalet devlet kurumları için, Genel Şartların Uygulanan Kanun ve mahkeme ile ilgili bölümü geçerli değildir.

   2. Amerika Birleşik Devletleri federal hükümet kurumları için, Uygulanan Kanun ve mahkemenin yeri ile ilgili Genel Şartlar bölümünün tamamı aşağıdaki metinle değiştirilmiştir:

    "Bu Sözleşme, kanunlar ihtilafını dikkate almaksızın, Amerika Birleşik Devletleri kanunlarına tabi olarak yorumlanır ve uygulanır. Sadece federal kanunların izin verdiği ölçüde: (A) ilgili federal kanunun yokluğunda (Kaliforniya'nın kanuni ihtilaf kuralları hariç), Kaliforniya kanunları geçerlidir; ve (B) bu Sözleşmeden ve Hizmetlerden doğan veya bunlarla ilgili olarak ortaya çıkan bütün uyuşmazlıklar münhasıran Santa Clara (Kaliforniya, A.B.D.) idari bölgesi federal mahkemelerinde görülür ve taraflar söz konusu mahkemelerdeki kişisel yargı yetkisini kabul eder.”

  3. A.B.D. Hükümeti'nin Sınırlı Hakları. Google Haritalar/Google Earth'ün Birleşik Devletler tarafından veya Birleşik Devletler adına her türlü erişimi veya kullanımı Yasal Uyarılar'da "A.B.D. Hükümeti'nin Sınırlı Hakları" bölümüne tabidir.

 6. Geliştiriciler ve Enterprise Kullanıcıları. Bir web sitesi, uygulama veya farklı bir ürüne Google Haritalar özelliklerini ya da içeriğini entegre etmenize olanak sağlayan bir geliştirici veya enterprise sözleşmesi imzaladıysanız, aşağıdaki şartlar geçerlidir:

  1. Avrupa Veri Koruma Şartları. Siz ve Google https://privacy.google.com/businesses/mapscontrollerterms/ adresindeki Google Haritalar Denetim Birimi-Denetim Birimi Veri Koruma Şartları'nı kabul edersiniz.

  2. Doğrudan Erişim Hizmet Şartları. 25 Mayıs 2018'ten sonra olmamak kaydıyla, Google Haritalar/Google Earth Ek Hizmet Şartları (Google Gizlilik Politikası dahil) uyarınca kullanıcılarınızın bağlı olduğu web siteniz, uygulamanız veya ürünlerinizin kullanım şartlarını açıkça belirtecek ve web siteniz veya uygulamanızda bu Haritalar/Earth Ek Şartları'na bir köprü bağlantı verilmemişse her ikisine birden Google Haritalar verileri her görüntülendiğinde gösterilen bir köprü bağlantı eklemelisiniz.