Med Google för ideella organisationer kan du sprida information om organisationens syfte, engagera nya bidragsgivare, samla in pengar på fler sätt online och göra mycket annat.

Steg för att skaffa produkter från Google

Bekräfta att du uppfyller behörighetskraven

Begär ett konto i Google för ideella organisationer

Vi skickar ett e-postmeddelande när den ideella organisationen har verifierats

Då kan ni aktivera och använda de enskilda produkterna

Begär ett konto i Google för ideella organisationer

När vi har verifierat att organisationen är behörig kan ni aktivera de produkter från Google som bäst motsvarar era behov.

Har du fler frågor? Läs om våra resurser