Med Google för ideella organisationer kan du sprida information om organisationens syfte, engagera nya bidragsgivare, samla in pengar på fler sätt online och göra mycket annat.

Registreringssteg

Bekräfta att du uppfyller behörighetskraven

Slutför registreringsprocessen online

Vi skickar ett e-postmeddelande när den ideella organisationen har verifierats

Då kan du registrera organisationen för och använda de enskilda produkterna

Gå med i Google för ideella organisationer

När vi har verifierat att organisationen är behörig kan du registrera den för de produkter från Google som bäst motsvarar era behov.

Har du fler frågor? Läs om våra resurser